Sign in

close
Create an Account

Shopping cart

close

Ansiktslyft med trådar

Den senaste generationens trådlyft och icke kirurgiskt ansiktslyft med PDO och MESH scaffold teknologi. En handgjord kombinationstråd med förbättrade egenskaper. Teknologin ger en hållbar behandling med både ökad lyftförmåga och ökad hudkvalitet. 

Vad är tesslift mesh scafold och hur fungerar det?

Tesslift är en helt ny generation av trådlyft med flera stora skillnader från tidigare trådars konstruktion. 

I många år har tillverkare försökt skapa en mer hållbar tråd med lyftkraft och ökad fästförmåga. I Korea har ett företag lyckats. Patenterad och kvalitetssäkrad finns nu den typen av tråd som kallas mesch-scafold. 

Tråden består av två delar. Ett yttre hölje av tunna fina pdo-trådar i ett nätverk, meshscafold. En kärna av cogtråd, kraftig tråd med små hullingar. 

Resultatet av kombinationen ger en 80 ggr starkare tråd med fästförmåga som fördelar sig jämt över hela trådens yta. 

TESSLIFT utförs endast av läkare med certifiering i tekniken och har både praktiskt och teoretisk kunskap i handhavandet. 

Tesslift är en stor innovation inom estetiken

I samarbete med plastikkirurg Dr James Kim och företaget Zichel i Korea har en ny teknologi utvecklats. Med Dr Kims långa erfarenhet från arbete med trådar och den nya trådteknologin kan nu ett helt koncept av olika behandlingar presenteras. Trådar för volym, lyft och hudkvalitet samt trådar för de fina linjerna.

 

LYFTEFFEKT

Omedelbart lyft vid applicering men som även ger ett succesivt naturligt lyft under kommande 24 månader.

 

SÄKER OCH UNIK TEKNOLOGI

Tack vare Tesslifts unika teknologi och specialdesignade nät så avlastas den inre trådens hullingar.  Hos en konventionell tråd centreras lyftet till själva hullingen. Den effekten kvarstår endast ca 2-3 månader.  Med en jämn kraftfördelning uppstår inte den ojämna kraft som orsakar asymmetri och obehag.

 

LÅNG HÅLLBARHET

Tesslift ger ett långt och hållbart resultat! Resultatet håller upp till 4 gånger längre än den konventionella tråden.

Lokalbedövning och omedelbart synbart resultat. Tidsåtgång för behandlingen är ca 40-60  minuter.

 

Säkerheten är grunden för en lyckad trådbehandling.

 

Varje tråd är steril och insättning av tråden utförs inom lokal steril zon. Dr Carl och Dr Richard har båda lång erfarenhet och internationell utbildning i Tesslift och arbetar med utbildning av andra Tesslift användare.  Du är trygg hos oss.

Hur går en Tesslift-behandling till?

Under konsultation som du bokat har du kanske redan innan funderat på trådar eller kommer ni in på begreppet när dina förväntningar och individuell lämplighet.

Trådinsättningen anpassas helt efter dina egna önskemål och behov. Ibland kan även fler trådar behövas på ena sidan av ansiktet då ingen person är helt symmetriskt. 

En behandling med Tesslift:

Det viktigaste för oss är att du känner dig trygg och får en bra bedövning. Vi ägnar en stund att riktigt noga bedöva alla platser där trådarna ska sitta.

Trådarna för in i det mönster som ger bäst resultat. För att komma in med nålen där tråden sitter behövs ett lite förstickshål. 

Precis som efter andra behandlingar är eftervården viktig. Du får ett dokument från oss för att enklare komma ihåg. 

​​Observera att eftervården är mycket viktig för ett bra resultat. Läs gärna igenom all information du får när du bokat din tid. I mailet du får finns utförlig information om din behandling och vad du bör tänka på före och efter din behandling.

Hur bokar jag denna behandling

Vi ser helst att du ringer och bokar en konsultation på plats. Det är omöjligt att ge bra rekommendationer utan att fysiskt ses. Vi behöver känna på huden och beräkna antal trådar för att garantera det bästa resultatet för just dig och ditt ansikte.

Vilka områden i ansiktet behandlas med tesslift

Det här är exempel på områden som vi behandlar:

Panna och ögonbryn

Unika egenskaper hos tråden ger möjlighet att lyfta ögonbrynen och skapa ett piggare utseende och strama upp huden som blivi t lite hängig.

Mellanansikte

Våra tydliga tecken på förändringar i mellanansiktet sker när volym och elasticitet i huden minskar samt våra djupa ligament har förlorat en del av sin styrka. Vi ser nasolabialvecken komma och marionettlinjer runt munnen bli tydliga. I senare skede får även en liten påse i käklinjen. Alla dessa tillstånd behandlas med trådar.

Näsa

Näsprofilen, näsbredd och näsrygg är områden som vi kan behandla med Tesslift. Ofta är nästippen lite nedåtroterad vilket kan kräva att vi med trådar sträcker upp de brosksköldar som formar nästippen med en tråd.

Käklinje

Ibland räcker inte filler för att käklinjen skall se naturligt rak ut. Vi kan med trådar förstärka områden både nedanför käklinjen så som hals och ovanför käklinjen. Resultatet blir då en mer markerad kontur.

Hals

Halshuden är extra komplicerad att förbättra då musklerna som ligger under kan påverka huden negativt och skapa en lösare hud än vi önskar. Under många år har trådar inte varit ett alternativ då lyftkraften inte riktigt motsvarar behovet. Nu finns äntligen en tråd som fäster bättre och som fördelar lyftförmågan idealiskt för halshuden.

Priser

Priset per tråd är 3000 sek. Paketpriser kan bli aktuellt om du utför flera områden vid samma tillfälle. Minsta kostnaden är 12000 sek för 4 trådar (2 per sida). Mindre behandlingar kostar 4500 sek per tråd. Detta för att täcka förbrukningsmaterialet som är i samma storlek oavsett antal trådar.

Före din behandling

Två veckor innan behandlingen bör du undvika blodförtunnande läkemedel, Ipren, Treo, Naproxen, Omega3, Ingefära och naturläkemedel.

Dagarna innan behandlingen bör du helst undvika alkohol eftersom det gör att du lättare får blåmärken.

Tandläkar- och tandhygienistbehandlingar bör undvikas både veckan före och 4 veckor efter behandling. Det kan nämligen göra att bakterier frisätts och lägger sig runt produkter och bildar en så kallad biofilm.

Undvik att sova på magen för att minska svullnad. Det är inte farligt, men onödigt. Helst bör du försöka sova med huvudet lite högre de första nätterna. Ansiktsmasken bör användas dag och natt första 3-4 dagarna. Därefter nattetid.  

Huduppstramning med eventuell lite veckbildning och ojämnheter är vanligt förekommande. Dessutom upplever en del asymmetri. Dessa försvinner inom kort och i sällsynta fall korrigeras på en efterkontroll. 

Missfärgningar och mer tydliga blåmärken dyker ofta upp efter några dagar. Detta är helt ofarligt och försvinner av sig självt.

Tesslift börjar redan första dagen arbeta med din hud och integreras. Full integrering tar tid men den unika teknologin medger en mycket snabb integration och 80 gånger högre hållfasthet än konventionella trådar. Full effekt av Tesslift-trådarna sker successivt upp till 6 mån. När tråden sedan långsamt försvinner ersätts den av kroppens egna trådar, kollagen och annan stödjevävnad. Tråden löses helt upp och försvinner inom ett år medan effekten kvarstår mycket längre.

De flesta gör om sina behandlingar efter 2-3 år för att bibehålla resultatet.

Efter din behandling bokar vi alltid in ett återbesök efter 4–6 veckor. Du får också ge feedback på resultatet då. Undvik att besöka tandläkare och tandhygienist fram till återbesöket.

Vanliga frågor och svar om MD Codes och ansiktslyft med fillers

Du får lokalbedövning med salva så den gör inte ont. Men den kan upplevas som lite obehaglig när tråden förs in. 

I internationella mått mätt har vi beskedliga priser på Tesslift. I t.ex Japan ligger priserna på runt 700 usd/tråd. Man får tänka på att det är ett mer komplicerat ingrepp som kräver en hög medicinsk kompetens med därtill förmåga att hantera ev. komplikationer som i Tessliftsammanhang är väldigt få. 

Behandlingen tar 45–60 minuter och beror på antalet trådar och vilka områden som behandlas. 

Tesslift kan anpassas till vilka områden du önskar lyfta. Det finns många olika användningsområden jämfört med konventionella trådar. Tack vare den nya teknologin bibehålls lyftet mycket bättre än med vanliga hullingtrådar. Trådmängden i varje tråd är också av betydelse för den kollagennybildning som sker. 

Varje enskild por i mesh-nätverket runt tråden medger även en mycket snabbare fästförmåga än med tidigare trådar som istället förlorar en del av sin lyftförmåga inom några månader.

Du ser resultatet av lyftkraft och volymsfördelningen när den värsta svullnaden långsamt avtar efter  ca 3-4 dagar. Därefter sker det som gör trådbehandling så unik. Huden börjar själv väva trådar som stabiliserar “bygget” och ger tydliga hudförbättrande egenskaper med ökad spänst och elasticitet. Full effekt ser du efter ca 6 mån.

När vi utför en större behandling håller resultatet bättre. Vi rekommenderar en kontroll efter 2 år för att se om några nya behandlingar kan vara aktuella

Biverkningar, eller som vi brukar kalla dem, komplikationer är ovanliga. Alla fillers har biverkningar som ofta är lindriga som små blåmärken, svullnader och rodnad.

Men komplikationer kan uppstå och det är viktigt att du känner till dem.

Komplikationer uppstår oftast av felaktig hantering och placering av trådarna på fel djup på fel plats. Därför använder vi endast produkter med känd hållbarhet och som har följts upp med vetenskapliga studier. Behandlarens sätt att arbeta och informera dig före och efter en behandling är viktig.

Risken för infektion uppstår om smutsig is och orena produkter placeras direkt mot instickshålen. Därför är det viktigt att du får behandlingen av någon som känner till hur man arbetar med att undvika smitta och att kliniken har rutiner för att arbetet sker så rent och sterilt som möjligt.

Komplikationer som kan uppstå:

Infektioner är extremt ovanligt. Men dessa behandlas med antibiotika om de uppstår. 

Fel placerad tråd. För ytligt placerad tråd som ger onaturliga veck i huden. Åtgärdas av din behandlare med ett litet stick i huden efter bedövning. Den ojämnhet som eventuellt har uppstått är då en liten trådbit som petas ut genom instickshålet och klipps av. 

Inflammation eller allergisk reaktion har inte registrerats med Tesslift. 

Infektionsproblem med biofilm där produkten lagts under orena förhållanden eller kontaminerats av närliggande tandinfektion eller annat måste i största möjliga mån undvikas och gäller allt vi injicerar och placerar i huden. Kliniken som utför behandling måste arbeta under lokalt sterila förhållanden och ge tillräckligt med information hur du ska förhålla dig före och efter din behandling.  Sker biofilmsutveckling tas tråden bort och du får antibiotika.

Välj rätt klinik för din Tesslift-behandling

Ett av dina viktigaste val är att välja rätt klinik som utför behandlingen på dig. Det finns tusentals kliniker och vilken bör du välja?

Välj en klinik som är erkänt seriös och har legitimerade medarbetare med rätt utbildning för sitt arbete.

Undersök gärna hur kliniken är organiserad. Det ger ett tydligt tecken på hur en eventuell komplikation tas hand om.

Är kliniken välstädad? Finns det handsprit och ser behandlingsrummen rena ut? Används ytdesinfektion-smedel? Finns det möjlighet att få en ordentlig konsultation?

Välplanerade behandlingar är viktigt

Är behandlingarna välplanerade? Känner du dig välinformerad och finns det akutnummer vid eventuella problem? 

Har kliniken ett pågående utvecklingsarbete för att utbilda sin egen och andras medarbetare?

Det tar minst 2–3 år för de flesta att bli en bra allround-behandlare inom injektionskonsten.  Det tar minst lika lång tid att bli riktigt skicklig med trådbehandlingar och förstå dess nytta och begränsningar. 

Endast läkare utför behandlingen. 

I hela världen har Tesslift-behandlare skapat ett nätverk där utbildning och internationella och nationella digitala expertforum hålls levande. 

Läkaren som arbetar med Tesslift får en gedigen utbildning som certifieras från central utbildningsorganisation i Korea. 

Ett av dina viktigaste val är att välja rätt klinik som utför behandlingen på dig. Det finns tusentals kliniker och vilken bör du välja?

Välj en klinik som är erkänt seriös och har legitimerade medarbetare med rätt utbildning för sitt arbete.

Undersök gärna hur kliniken är organiserad. Det ger ett tydligt tecken på hur en eventuell komplikation tas hand om.

Är kliniken välstädad? Finns det handsprit och ser behandlingsrummen rena ut? Används ytdesinfektion-smedel? Finns det möjlighet att få en ordentlig konsultation?

Välplanerade behandlingar är viktigt

Är behandlingarna välplanerade? Finns den någon systematik som till exempel MD-Codes? Känner du dig välinformerad och finns det akutnummer vid eventuella problem? 

Har kliniken ett pågående utvecklingsarbete för att utbilda sin egen och andras medarbetare?

Det tar minst 2–3 år för de flesta att bli en bra allround-behandlare. Det tar minst 5–10 år att bli riktigt skicklig, men ingen är någonsin fullkomlig eller fullärd.

En läkare ska finnas tillgänglig

Alla kan ha oturen att det sker oväntade komplikationer. Därför måste det finnas en läkare som kan hjälpa till, som exempelvis vid behov av förskrivning av vissa läkemedel eller direkta behandlingar som är specifika för varje enskild komplikation.

Läkaren måste även ha en lång vana och kännedom om komplikationer för att vara till hjälp. Det är tyvärr här som de flesta kliniker har sina brister.

Oftast är den ansvarige läkaren inte tillgänglig, saknar kunskaper om branschen och lånar bara ut sitt namn till en summa pengar. Det ska finnas rutiner i ett så kallat medicinskt ledningssystem som ger behandlaren en vägledning om hur de ska uppträda vid varje situation.

Fråga om det finns en “akutbricka”

Det måste till exempel finnas en “akutbricka” i varje rum som kan användas korrekt för att ta hand om eventuella akuta allergiska reaktioner. Som tur är akuta allergiska reaktioner mycket ovanliga.

Listan och beskrivningen av en bra klinik kan göras hur lång som helst. Men följ gärna våra tips för att hitta en klinik som är erkänt seriös.

Vill du lära dig mer om tesslift ?

Surfa in på tessliftnordic.com för att se och boka en utbildning. 

Forma Vita

Ansiktslyft med filler utan kirurgi – MD Codes

Vi har över 10 års erfarenhet inom injektionsteknik och flera års erfarenhet av systematiken med MD Codes-behandlingar. Vår läkare Dr. Carl Westerby är en del av den Nordiska fakulteten inom Allergan Medical Institute där MD Codes-behandlingar har utvecklats av Dr.

forma vita

forma vita

Scroll To Top
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.