Shopping cart

close
49-493567_want-to-build-a-new-income-stream-online

Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter samlas in på två sätt:

-> Genom att du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss.
-> Då du själv skriver i personuppgifter vid onlinebokning.

Personuppgifter samlas in på två sätt:
 •  
  Genom att du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss.
 •  
  Då du själv skriver i personuppgifter vid onlinebokning.

Vi sparar dina uppgifter tills du har medelat oss att du vill ta bort dem.

Följande rättsliga grunder finns för hanteringen av personuppgifter:
 •  
  Med stöd i fullföljande av avtal för utförande av tjänst. Att samla och spara väsentliga uppgifter om dig så att vi på ett säkert och riktigt sätt ska kunna boka och utföra våra tjänster.
 •  
  Med stöd i lämnat samtycke vid marknadsföringsutskick.

Om marknadsutskick görs från oss kan du genom en länk i e-postmeddelandet/SMS’et som skickats, låta oss veta att du inte längre önskar få dessa utskick. Inga fler utskick görs då till din e-postadress/mobilnummer. Du kommer fortfarande att få de obligatoriska bokningsbekräftelserna och påminnelser om bokad tid.

Som kund har du alltid rätt till ett registerutdrag samt att begära borttagning ur våra register. Meddela oss också om du behöver ändra eller rätta några personuppgifter som finns sparat om dig, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Har du invändningar kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Godkännande av integritetspolicy

I och med att du kryssar i att du läst vår integritetspolicy och slutför din bokning så godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Har du invändningar kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Övriga mottagare av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att delas med närstående företag, om så krävs för fortsatt hantering av bokningshistorik och kundkontakt. Om så sker kommer du alltid att informeras om detta, med möjlighet att få dina personuppgifter borttagna hos det närstående företaget.

Har du invändningar kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Säkerhet

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Har du invändningar kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på följande sida: formavita.valei.com/privacy

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personintegritetspolicyn eller GDPR (General Data Protection Regulation)

Personuppgiftspolicy på Forma Vita är utformad för att vi skall kunna ge en bra och säker behandling och samtidigt värna om våra kunders integritet. Vi behöver uppgifter om kunders identitet samt deras medicinska historia, vilket är en förutsättning för behandling.

Forma Vita behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR, vilket innebär att rättslig grund krävs. Nedan beskrivs hur Forma Vita AB, org nr 556906-1749, samlar in, lagrar och använder kundernas personuppgifter.

Forma Vita samlar information om kunders identitet (namn, personnr, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress) och hälsa (medicinsk historia samt genomförda behandlingar) samt även fotografier för att kunna erbjuda våra tjänster på ett säkert sätt. Uppgifterna sparas antingen i bokningssystem, journalsystem enligt Patientjournallagen eller i bokföringen med stöd av bland annat bokföringslagen och patientdatalagen. Vi sparar journalhandlingar längre än tre år som anges i lag för att kunna behandla återkommande kunder.

Leverantören av det webbaserade bokningssystemet såväl som leverantören av journalsystemet agerar personuppgiftsbiträde på uppdrag av Forma Vita medan Forma Vita är ansvariga för registerhållningen, personuppgiftsansvarig.

Endast behandlare och receptionspersonal har tillgång till kundernas journal. Kunder har möjlighet att kontakta oss för att be om en kopia av journalen.

Tredjepart såsom innehavare av bokningssystem får endast använda uppgifterna för att kommunicera och sälja Forma Vitas tjänster t.ex. via bokningssystem på webben.

Vid besök på Forma Vitas hemsida kan information om IP-adress och information om hur besökarens användande av hemsidan går till sparas. Om besökaren inte valt att stänga av funktionen cookies kan även sådana komma att sparas för att samla information, vilket görs för att kunna erbjuda ett anpassat innehåll.

Vid förändringar av personuppgiftspolicyn informeras kunderna om förändringen om förändringen påverkar behandlingen av kundernas personuppgifter.

Kund som önskar nyhetsbrev kan genom att registrera sig på hemsidan ge sitt samtycke till detta utskick.

Integritetspolicy

Hur samlar vi in personuppgifter?

-> Genom att du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss.
-> Då du själv skriver i personuppgifter vid onlinebokning.

 

forma vita

forma vita

Scroll To Top
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.