Personintergritetspolicyn eller GDPR (General Data Protection Regulation)

Personuppgiftspolicy på Forma Vita är utformad för att vi skall kunna ge en bra och säker behandling och samtidigt värna om våra kunders integritet. Vi behöver uppgifter om kunders identitet samt deras medicinska historia, vilket är en förutsättning för behandling.

Forma Vita Behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR, vilket innebär att rättslig grund krävs. Nedan beskrivs hur Forma Vita AB, org nr 556906-1749, samlar in, lagrar och använder kundernas personuppgifter.

Forma Vita samlar information om kunders identitet (namn, personnr, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress) och hälsa (medicinsk historia samt genomförda behandlingar) samt även fotografier för att kunna erbjuda våra tjänster på ett säkert sätt. Uppgifterna sparas antingen i bokningssystem, journalsystem enligt Patientjournallagen eller i bokföringen med stöd av bland annat bokföringslagen och patientdatalagen. Vi sparar journalhandlingar längre än tre år som anges i lag för att kunna behandla återkommande kunder.

Leverantören av det webbaserade bokningssystemet såväl som leverantören av journalsystemet agerar personuppgiftsbiträde på uppdrag av Forma Vita medan Forma Vita är ansvariga för registerhållningen, personuppgiftsansvarig.

Endast behandlare och receptionspersonal har tillgång till kundernas journal. Kunder har möjlighet att kontakta oss för att be om en kopia av journalen.

Tredjepart såsom innehavare av bokningssystem får endast använda uppgifterna för att kommunicera och sälja Forma Vitas tjänster ex via bokningsystem på webben.

Vid besök på Forma Vitas hemsida kan information om IP-adress och information om hur besökarens användande av hemsidan går till sparas. Om besökaren inte valt att stänga av funktionen cookies kan även sådana komma att sparas för att samla information vilket görs för att kunna erbjuda ett anpassat innehåll.

Vid förändringar av personuppgiftspolicyn informeras kunderna om förändringen om förändringen påverkar behandlingen av kundernas personuppgifter.

Kund som önskar nyhetsbrev kan genom att registrera sig på hemsidan ge sitt samtycke till detta utskick.