Frågor och svar om Coolsculpting

Frågor och svar om Coolsculpting

Här kan du läsa svar på de vanligaste frågorna vi får.
Har du trots det en fråga, tveka inte på att kontakta oss!

FDA är den amerikanska motsvarigheten till det svenska läkemedelsverket. Ett FDA-godkännande innebär att produkten uppfyller hårt reglerade lagkrav.

När du genomför en ordentlig konsultation hos oss får du alltid veta vad kostnaden blir. Här hittar du vår prislista. Vi har även fördelaktiga paketpriser för den som vet att de vill behandlad större partier.

Enklare och billiga system saknar ofta vetenskapliga studier och har inte samma avancerade patenterade säkerhetssystem som CoolSculpting. I värsta fall uteblir resultatet helt och risken för komplikationer med frysskador ökar.

Fettceller är väldigt känsliga för kyla och genom att tillsätta kontrollerad kyla under ca en timmes behandling så extraheras energin från fettcellen. Innehållet i fettcellerna, lipiderna, kristalliseras och fettcellerna dör utan att skada omkringliggande vävnad. När fettcellerna dör startar en naturlig process i kroppen som gradvis reducerar fettlagrets tjocklek. Denna process pågår löpande upp till ca 4 månader och leder till en synbar och mätbar minskning. CoolSculpting ger ca 20-25% minskning av fett, efter en behandling, på det område som behandlas.

Nej, det finns över 50 kliniska studier som visar hur säker metoden är. I behandlingen ingår den patenterade säkerhetsmekanismen Anti-Freeze Detect System, som omöjliggör en frysskada i det behandlade området. CoolSculpting är den enda kylbaserade icke-kirurgiska fettfrysningsbehandlingen som har godkänts av FDA.

Efter behandling kan det behandlade området bli svullet, rött och ömt. Det behandlade området kan vara rött upp till flera timmar efter att applikatorn tas bort. Detta försvinner successivt. Blåmärken, svullnad och ömhet kan uppkomma i det behandlade området och detta försvinner också successivt oftast inom ett par veckor. En tillfällig krampande känsla kan också uppstå i det behandlade området vilket också är helt normalt. Det försvinner inom några timmar men kan i några fall kvarstå i ett par veckor. Under de första veckorna kan du uppleva en eller flera symptom i det behandlade området; kliande känsla, stickningar, känslighet för beröring, ömhet känslobortfall och muskelryckningar. Kontakta oss om du känner dig orolig eller om symptomen sitter i mer än 2 veckor.

Fettsugning är en kirurgisk metod som innebär ett större ingrepp. Du måste även bära korsett under lång tid efter din fettsugning. Du har även en längre period av obehag efter fettsugning, och risken för komplikationer är större med fettsugning. Med Coolsculpting kan man fortsätta med sitt liv direkt.

Ja, Cryolipolysis är resultatet av en revolutionerande upptäckt av vetenskapsmän kopplade till Harvard Medical School. Allergan har en exklusiv licens för denna patenterade teknologi och är därför det enda företaget som erbjuder behandlingar baserade på Cryolipolysis. Forskningen bakom CoolSculpting visar att fettceller under huden är mer känsliga för kyla än annan närliggande kroppsvävnad. Sammantaget finns ca 60 vetenskapliga studier och publikationer, långt fler än för någon annan likvärdig produkt. Studierna och publikationerna visar och bekräftar att fettceller som utsätts för noggrant kontrollerad kyla under en tidsperiod börjar genomgå en process där fettcellerna gradvis minskar och dör.

Du får räkna med minst en timme per tillfälle. Vi har även möjlighet att använda två maskiner som gör behandlingen dubbelt så effektiv på samma tid.

Du bör vara fullt frisk och inte ha någon köldrelaterad diagnos t ex. fingrar eller tår som vitnar eller blir blåaktiga vid kyla. Du ska heller inte vara gravid eller amma. Vi behandlar inte patienter med diabetes, seriösa mikrocirkulationsproblem eller personer med någon form av pågående infektion och allmänna stora hälsoproblem.

Många beskriver att de ser resultat redan efter 3-4 veckor men vi brukar säga att effekten utvärderas efter 3 månader.

Resultatet är permanent och håller du fast vid hälsosam livsstil och inte går upp i vikt kommer resultatet att kvarstå.