Behandlingar med muskelavslappnande läkemedel - Botox

Att använda läkemedel som blockerar signalen från nerv till muskel är ett effektivt sätt att minska rynkor och skapa en ny och förbättrad balans mellan neddragande och uppåtdragande muskler i ansiktet. Vi kan även behandla en stor tuggmuskel som ger medicinska besvär eller bara får oss att se breda ut i nedre delen av ansiktet. OBS! Vi använder endast Vistabel för våra skönhetsbehandlingar med muskelavlappnande läkemedel, s.k. neuromodulator. Vistabel är det enda icke djurtestade preparat av neuromodulator på marknaden.

Effekten av injektionerna märks efter en vecka och förstärks upp till flera veckor efter behandlingen. Du kan återgå till normal aktivitet men bör undvika hård träning första dygnet . Hållbarheten av behandlingsresultatet är individuell och varierar mellan tre till sex månader. Rekommendationen är två till tre behandlingar per år. Med muskelavslappnande läkemedel kan vi även behandla personer med svår migrän och överdriven svettning. 

Återbesök ingår alltid. Vid återbesöket ser vi om du har fått en fin effekt av din behandling och är nöjd i rörelse och i vila. Eventuella korrigeringar är kostnadsfria. Observera att återbesök och ev. korrigering av estetisk botox måste ske inom 2-3v om inget annat avtalats. Återbesök senare betraktas som en ny behandling. Undantag är s. k masseterhypertrofi (förstorad tuggmuskel) i estetiskt syfte. Detta återbesök bokas tidigast efter 6v när muskeln krympt i storlek och kan bedömas både i storlek och kraft.

Behandling Pris Beskrivning
Ett område från 1 500 kr Gummy smile, sura mungipor. Övriga områden som t.ex argrynka 2 600 kr, kråksparkar 2 500 kr, panna 2 790 kr.
Två områden  3 990 kr Exempel är argrynka och kråksparkar. Panna och argrynka, olika kombinationer är möjliga, dock ej hals (platysma) eller tuggmuskel.
Full face  4 990 kr Exempel är argrynka, panna och kråksparkar. Andra kombinationer kan förekomma, t.ex sura mungipor, gummy mile etc. Platysma (hals) eller bruxism (tuggmuskel) ingår ej.
Platysma från 3 990 kr Små justeringar som kan täcka fler områden fast med mindre mängd.
Bruxism från 3 500 kr Små justeringar som kan täcka fler områden fast med mindre mängd. I de fall där även andra muskelgrupper som t.ex m.temporalis (tinningar) som också är en tuggmuskel, behandlas tillkommer avgift om 1500 kr.